Schybergson, (M.G.)

Schybergson, Magnus Gottfrid (M.G.) (f. 26/11 1851 Åbo, d. 6/12 1925 Hfrs), historiker, fil.dr 1877, bror till Emil S. Han var i drygt fyra decennier, 1883-1924, e.o. professor i allmän historia vid Helsingfors universitet. S. var en synnerligen produktiv vetenskaplig författare, vars huvudarbeten hänför sig till Finlands historia, bl.a. Finlands historia (2 bd, 1887-89; ny uppl. 1902-03) och Finlands politiska historia 1809 -1919 (1923). Han utgav även biografier över Jakob Tengström (1899), H.G. Porthan (2 bd, 1908-11) och C.G. Estlander (1916). S. var medstiftare av Svenska litteratursällskapet i Finland och dess ordförande 1897-1923; redigerade Finsk Tidskrift 1887-1907. (C.M. Schybergson, M.G. S., 1956)

Hans son, fil.lic. (1917) Carl S. (1886-1969) var 1920-52 äldre lektor i historia vid Åbo svenska klassiska lyceum och 1922-24 samt 1928-43 docent i nordisk historia vid Åbo Akademi. Han utgav bl. a. faderns biografi (1956) och arbetet Per Brahe och Åbo Akademi (2 bd, 1915-40). Han erhöll professors titel 1956. Brodern, pol.kand. (1925) Henrik S. (1898-1961), var professor i företagsekonomi vid Svenska handelshögskolan 1934-46 och rektor för Svenska medborgarhögskolan 1946-51.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009