Saxén, Arno

Saxén, Arno (f. 30/5 1895 Jyväskylä, d. 12/11 1952 Hfrs), läkare, med.o.kir.dr 1925, specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar, blev docent i detta ämne 1928, professor i patologisk anatomi från 1938; militär- och försäkringsläkare. S. forskade kring histopatologin vid sin specialitets sjukdomar. Han var medlem av den internationella kommission som 1943 undersökte liken av de av sovjetregimen avrättade polska officerarna i Katyn. - Talrika avkomlingar till honom (bl.a. Irma Thesleff) samt nära släktingar med det förfinskade namnet Saksela (bl.a. Eero S.) har utmärkt sig som forskare inom histopatologi (mikroskopisk patologisk anatomi) och närliggande ämnen. (Ralph Gräsbeck)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
läkare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import