Saukkonen, Jussi

Saukkonen, Jussi Jaakko (f. 17/2 1905 Uleåborg, d. 6/4 1986 Hfrs), skolman och politiker, fil.mag. 1933, rektor för ett läroverk i Hfrs (Munkkiniemen yhteiskoulu) 1949-72. S. var riksdagsman 1949-51 och 1958-66, undervisningsminister 1964-66. Som ordförande för samlingspartiet 1955-65 förde han en moderat och återhållsam politik, som väckte en viss kritik i de egna leden. S. handhade under kriget socialvården inom Finlands vapenbrödraförbund och kunde därigenom upprätthålla goda relationer till flera av de s.k. vapenbrödrasocialisterna. Han utgav 1973 sina politiska minnen under titeln Vastuun sukupolvi. Erhöll skolråds titel 1955.
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, ministrar, riksdagsledamöter, rektorer, skolråd, högerpartier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 11.06.2017