Samfundet Finland-Ryssland

Samfundet Finland-Ryssland (Suomi-Venäjä-seura), Hfrs, ersatte 1992 Samfundet Finland-Sovjetunionen. S. är en partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att främja samarbetet mellan Finland och Ryssland på olika områden. Det strävar även efter att göra Finland känt i Ryssland. Verksamheten, där det direkta umgänget människor emellan intar en central plats, är inriktad främst på de s.k. närområdena, d.v.s. Karelen, Murmansk och S:t Petersburgområdet. S. tillhandahåller visumtjänster, arrangerar språkkurser i genuin miljö, organiserar kontakter mellan olika organisationer eller medborgarkretsar samt föranstaltar evenemang som konserter, seminarier och utställningar. S. har även en egen resebyrå, Venäjämatkat, och utger medlemstidningen Kontakt, som utkommer fyra gånger om året. Inom S. arbetar en svensk kommitté med representanter för dess avdelningar i Svenskfinland.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
språk, ekonomi, turism, samarbete, resebyråer, gemenskaper, visum
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 11.06.2017 av Import