Salutorget

Salutorget, fi. Kauppatori, centrum för torghandeln i Hfrs, utbreder sig innanför Södra hamnen, på nordsidan flankerat av en rad ståtliga byggnader, som till största delen bibehållit sin fasadkaraktär från förra delen av 1800-t., bl.a. presidentens slott och stadshuset, det forna Societetshuset (C.L. Engel, 1833), på 1830- o. 40-t. medelpunkten för huvudstadens sällskapsliv, återinvigt 1970 efter omfattande ombyggnad (A. Ruusuvuori). Sveriges ambassad, i kvarteret mellan presidentens slott och stadshuset, är inrymd i en byggnad vars fasad flera gånger ändrat skepnad. Den uppfördes 1839-43 för köpman J.H. Heidenstrauch enligt ritningar av A.F. Granstedt. Byggnaden inköptes 1921 av svenska staten och undergick därefter en omfattande ombyggnad samt gavs en ny fasad efter förebild av Stockholms slott (T. Grut, 1924). På torget, som pryds av fontänskulpturen Havis Amanda (V. Vallgren, 1908) och den s.k. Kejsarinnans sten, rest 1835 till åminnelse av kejsarinnan Alexandras besök i Hfrs två år tidigare, bedrivs traditionell torghandel som dock håller på att minska i betydelse. Där hålls varje höst en strömmingsmarknad med anor från 1740-t. Torget är en betydande turistattraktion.Salutorget_SB_TOersted.jpg

Salutorget. Alltsedan 1700-t. har varor bytt ägare på detta torg, vars utbud kompletteras av det som kan inhandlas i den närbelägna saluhallen, Finlands äldsta, uppförd 1889 (G. Nyström). Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.

salutorget.jpg

Salutorget. I mitten av 1900-talet kunde man ännu se hästdragna fordon i försäljningsraderna på torget. Foto: Privat samling.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, torg, torghandel
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 28.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 11.06.2017 av Import