Salomaa, Arto

Salomaa, Arto Kustaa (f. 6/6 1934 Åbo), matematiker, fil.dr 1960. S. blev 1966 professor i tillämpad matematik vid Uleåborgs universitet och var sedan 1966-98 professor i matematik vid Åbo universitet. Han verkade 1980-85 och 1989-99 som forskarprofessor/akademiprofessor vid Finlands Akademi. S. har en omfattande produktion inom matematisk datalogi, bl.a. monografierna Theory of automats (1969), Formal languages (1973), Computation automata (1985) och Public-key cryptography (1990). Erhöll akademikers titel 2001. (Sören Illman)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
matematiker, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import