Salama

Salama, museifartyg i Nyslott. S. är en 31,4 m lång och 6,7 m bred ångskonare, byggd på Viborgs mekaniska verkstad 1874 för linjen Joensuu-Nyslott-Viborg-S:t Petersburg. Tidvis gjorde hon även turer till Lübeck. Ombord fanns hyttplatser för 60 passagerare, och farten var 7,5 knop. S. sjönk 13/9 1898 på hemväg från S:t Petersburg ett stycke s. om Puumala efter en sammanstötning med passagerarångaren Ilmari från Kuopio. Inga liv gick förlorade, men S. låg på 30 m:s djup fram till bärgningen 1971. Efter en omfattande renovering öppnades hon för allmänheten som museum 1978. Hålet efter kollisionen kan fortfarande ses ombord. S. visas sommartid i landskapsmuseets anläggning på Riihisaari intill Olofsborg i Nyslott tillsammans med museifartygen Savonlinna och Mikko. Ombord finns utställningar belysande ångbåtstrafiken på Saimen. (E. Riimala, Höyrylaivamme, 1977) (Thure Malmberg)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
museifartyg
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 11.06.2017