Sailo, Alpo

Sailo (tid. Enlund), Alpo Leopold (f. 14/11 1877 Tavastehus, d. 6/10 1955 Hfrs) skulptör. Sailo studerade 1895-97 vid Ritskolan i Åbo och 1898-99 vid Centralskolan för konstflit i Hfrs samt var 1899-1901 Gallen-Kallelas elev i Ruovesi; företog 1902-04 en studieresa till Florens och Budapest. Sailo erhöll starka impulser av Gallen-Kallela och den italienska renässanskonsten (Donatello, Michelangelo); utförde i nationalromantisk anda porträtt av berömda runosångare och framstående medborgare. Han arbetade i trä, marmor, brons och diorit. Bland Sailos offentliga skulpturer märks monumentet över runosångerskan Larin Paraske i Hfrs (1935). Han arbetade även som medaljkonstnär. - Sailo var i sitt andra äktenskap (från 1938) gift med skulptören Nina Sailo (1906-98), som blivit känd som porträttör av finska folktyper.

Också Sailos son, Jyrki Sailo (1913-80), var skulptör; han utförde bl.a. flera monument för krigargravar. Han ansågs vara en särskilt skicklig tecknare av hästar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skulptörer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 05.03.2010
Uppdaterat 11.06.2017