Saarinen, Esa

Saarinen, Esa Jouni Olavi (f. 27/7 1953 Hyvinge) filosof och skriftställare, fil.dr 1978. S. innehade 1973-99 olika lärarbefattningar i filosofi vid Helsingfors universitet, där han blev docent i teoretisk filosofi 1978. Han tillträdde 2002 en nyinrättad lärostol i systemvetenskap vid Tekniska högskolan. S. väckte första gången uppmärksamhet 1977 som endast 24 år gammal doktorand. Avhandlingen (Backwards-looking operators in intensional logic and in natural language) gjordes inom analytisk filosofi. Han fattade därefter intresse för punkrörelsen och utgav 1980 tillsammans med Jan Blomstedt artikelsamlingen Punkakatemia, vilken med sitt okonventionella sätt att behandla vetenskapliga frågor rörde om i kulturdebatten och gjorde upphovsmannen allmänt känd som "punkdoktorn".

Som medialt synlig filosof har S. skärskådat medierna som filosofiskt forum och filosofins plats i medie- och informationssamhällets brokiga landskap, tankar som han sammanfattat i verket Imagologies; media philosophy (jte Mark C. Taylor, 1994). Han har också odlat ett intresse för företagsledarskapets filosofi och varit en finländsk banbrytare på området. En milstolpe inom denna sektor är den tillsammans med företagsledaren Ensio Miettinen utgivna boken Muutostekijä (1990). Bland hans övriga arbeten märks den populärt hållna Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle (1985), ett antal skönlitterära verk, läroböcker i filosofi, en studie över Jörn Donner och en intervjubok med ishockeytränaren Curt Lindström. S. har vidare verkat som konsult vid bl.a. Nokia och bedrivit föreläsningsverksamhet genom bolaget Muutostehdas Oy.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
filosofer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import