Saariaho, KaijaSaariaho, Kaija Anneli (f. 14/10 1952 Hfrs), tonsättare (Paavo Heininens, Brian Ferneyhoughs och Klaus Hubers elev). S. är en av Finlands internationellt mest uppmärksammade tonsättare och är sedan länge bosatt i Paris där hon bl.a. arbetat i Ircams elektronmusikstudio. Hon har i sökandet efter nya klangvärldar utnyttjat datateknik och elektroniska hjälpmedel under såväl kompositionsprocessen som vid uppförandesituationen. Hon är en sensibel kolorist hos vilken klangfärgen vuxit ut till jämbördig parameter med harmonin. S. har under senare år sökt sig från ett relativt avancerat modernistiskt uttryck till ett mer avskalat och lättillgängligt tonspråk, där traditionell melodibildning fått en allt centralare position. I produktionen märks bl.a. kammarmusikverken Lichtbogen (1986) och Nymphea (1988), orkesterdiptyken Du cristal/à la fumée (19 89/90), baletten Maa (1991), cellokonserten Amers (1992), violinkonserten Graal Théâtre (1994), Château de l'âme för sopran, åtta kvinnostämmor och orkester (1995), Oltra mar för kör och orkester (1999), flöjtkonserten Aile du Songe (2001) samt orkesterverket Orion (2002); dessutom talrika vokalverk och kompositioner för soloinstrument. S:s mest uppmärksammade verk hittills är operan L'amour de loin (Amin Maalouf, 2000), som gjort stor lycka såväl utomlands som på hemmaplan. Den följande operan Adriana Mater uruppfördes i Paris i mars 2006. (A. Sivuoja- Gunaratnam, Kirjoituksia Kaija Saariahon musiikista, 2005) (Mats Liljeroos)

S. har erhållit flera priser, bl.a. Frankrikes multimediapris 2000, Schock priset (Sverige) 2001, Cristoph o. Stephen Kaske stiftelsens pris (Tyskland) 2001, Grawemeyer kompositionspris 2002, Michael Ludwig Nemmers-priset (USA) 08. 2010 tilldelades hon det prestigefyllda Léonie Sonnings musikpris (Danmark). (red.).
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kompositörer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.02.2010
Uppdaterat 10.02.2010