Saari, Kyllikki

Saari, Auli Kyllikki (f. 6/12 1935 Storå), mordoffer. Sjuttonåringen S. föll 17/5 1953 offer för en okänd baneman då hon på cykel var på hemväg från ett religiöst möte för ungdomar. Kroppen påträffades i oktober samma år nedgrävd i ett kärr; enligt obduktionen var dödsorsaken ett slag med ett trubbigt föremål mot huvudet. Mordet på den unga oskyldiga flickan väckte en oerhörd uppmärksamhet i hela landet, och hennes begravning i kyrkan på hemorten bevistades av inemot 25 000 personer (av vilka knappt 4 000 fick plats inne i templet). Ryktesspridningen och spekulationerna kring fallet - som vid sidan av trippelmordet i Bodom 1960 (mord) - är det måhända mest spektakulära i landets kriminalhistoria, har sedan dess pågått i ett halvsekel. Platsen där flickans lik hittades har utmärkts med ett enkelt monument, dit folk har vallfärdat i stora skaror. (E. Kallio/R. Vesa, Kyllikki Saaren arvoitus, 1981)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
mord
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 11.06.2017 av Import