Rossi, Matti

Rossi, Matti Mikael (f. 13/4 1934 Sordavala), författare, fil.kand. 1960, redaktör vid BBC:s finska avdelning i London 1961-66. R. har bl.a. på grund av sina djärva angrepp på allmänt vedertagna uppfattningar blivit något av en enfant terrible i den moderna finska litteraturen. Han debuterade 1965 med diktsamlingen Näytelmän henkilöt, där bl.a. Vietnamkriget behandlas i lyrisk form, och har senare publicerat bl.a. diktsamlingarna Agitprop (1972) och Laulu tummana tulevi (1976), som båda bär prägel av författarens starka politiska engagemang. 1975 väckte R. uppmärksamhet genom att per brev till det ungerska författarförbundet ange en ungersk kollega för ett sovjetkritiskt uttalande, vilket medförde svårigheter för vederbörande.

R. har särskilt på senare år låtit sina personer integreras med naturen och hämtat sina metaforer från djurens värld; denna tendens är skönjbar t.ex. i novellsamlingen Kuukkeli (1977) och i essäsamlingen Sarvikuonon muistiinpanoja (1981), i vilken han starkt ifrågasätter riktigheten av den finländska historieskrivningen kring fortsättningskriget. Bland R:s övriga arbeten märks rapportboken Väkivallan vuosi (1970), en på marxistisk analys baserad skildring av de politiska förhållandena i Latinamerika. Han har även blivit känd som en framstående översättare till finska av latinamerikanska författare. Stark kritik av det moderna finländska samhället präglar R:s sena romaner Ikkuna (1986), Teko (1988) och Elämän suola (1990).

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import