Rosenqvist, (G.O.)

Rosenqvist, Georg Olof (G.O.) (f. 24/11 1893 Hfrs, d. 8/6 1961 Hfrs), kyrkoman, teol.dr 1927 R. var 1915-26 religionslärare i Hfrs, 1930-54 professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi och 1942-50 akademins rektor; biskop i Borgå stift från 1954 till sin död. Rosenqvist forskade kring bl.a. homiletik (läran om predikan) och liturgivetenskap samt utgav arbeten om Finlands kyrka i modern tid och om den liturgiska utvecklingen i Finland efter skilsmässan från Sverige. Boken Den elementära religionsundervisningen (1929), baserad på Rosenqvistss praktiska erfarenhet som religionslärare, var dock den med vilken han nådde sin största publik. (I. Nyberg, Att förmedla tro: G.O.Rosenqvists syn på kristen förkunnelse och undervisning, 1989)RosenqvistGO.jpg

Rosenqvist, G.O. Utgav bl.a. arbeten om den liturgiska utvecklingen i Finland efter skilsmässan från Sverige. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
biskopar, professorer, rektorer, religionslärare, praktisk teologi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 12.06.2017