Rosas, John

Rosas, John Anders (f. 30/11 1908 Lappträsk, d. 2/3 1984 Åbo), musikforskare, fil.dr 1950, far till Allan Rosas. Han arbetade 1934-38 som kör- och orkesterledare i Åboland och Västnyland, kom 1937 till Åbo Akademi som musiklärare och var 1953-62 docent i musikvetenskap; tf. professor 1954-62. Han innehade 1962-73 professuren i musikvetenskap och folkdiktsforskning och förestod samtidigt Sibeliusmuseet från 1959. Rosas främjade de finlandssvenska musiksträvandena bl.a. som förbundsdirigent vid Finlands svenska sång- och musikförbund 1953-63. Han framträdde även som cellist och komponerade kantater, kör- och solosånger m.m. samt kompletterade Tulindbergs stråkkvartetter 2-6 med den andra violinstämma, som aldrig har påträffats. Bland Rosas arbeten märks Fredrik Pacius som tonsättare (1949), Musikaliska sällskapet och Symfoniföreningen i Helsingfors 1827-1853 (1952), Otryckta kammarmusikverk av Jean Sibelius (1961) och Ernst Mielck (1955).RosasJohn.jpg

Rosas, John. Framträdde även som cellist och komponerade kantater, kör- och solosånger. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kompositörer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import