Ritavuori, Heikki

Ritavuori (t. 1905 Rydman), Heikki (f. 23/3 1880 Åbo, d. 14/2 1922 Hfrs), politiker och jurist, jur.utr.kand. 1899, jur.kand. 1904. R. verkade som advokat och försäkringsdirektör i Hfrs, var 1914 ungfinsk ledamot av lantdagen och satt från 1919 i riksdagen (framstegsp.). Han var detta år ordförande i grundlagsutskottet och bidrog då verksamt till utformningen av det republikanska statsskicket. Som inrikesminister 1919-20 och 1921-22 sökte han överbrygga de samhälleliga klyftor inbördeskriget skapat, bl.a. genom att gå in för en vidsträckt amnesti åt de röda.

R. blev av denna anledning ytterst illa sedd i högeraktivistiska kretsar och utsattes i en del av pressen för en smutskastningskampanj. Han nedsköts på öppen gata i huvudstaden av affärsmannen Ernst Tandefelt, som enligt sin egen utsago inte ensam var ansvarig för dådet; förekomsten av en komplott kunde dock inte påvisas. Den omedelbara orsaken torde ha varit att R. under folkresningen mot bolsjevikerna i Östkarelen 1921 -22 hade låtit internera finländska deltagare i denna och förhindrat provianttransporter som var avsedda för de frivilliga krigarna bortom östgränsen. (R. Niku, Ministeri Ritavuoren murha, 2004)
RitavuoriHeikki

Ritavuori, Heikki. Han representerade framstegs-partiets vänsterliberala flygel där demokrati och jämlikhet var honnörsord. Foto: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, jurister, ministrar, riksdagsledamöter, mord
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 07.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.06.2017 av Import