riksdagsupplösning

riksdagsupplösning och utlysande av nyval kunde tidigare enligt RF § 27 förordnas av republikens president. Enligt grundlagens 26 § har presidenten inte mera samma starka ställning i förhållande till riksdagen, utan beslut om förtida riksdagsval kan fattas av presidenten när riksdagen är sammankallad, när ett motiverat initiativ från statsministern föreligger och efter att presidenten hört riksdagsgrupperna.

Under ryska tiden hade kejsaren- storfursten befogenhet att upplösa enkammarlantdagen, vilket även skedde fyra gånger under perioden 1907-10 (i april 1908, februari 1909, november 1909, oktober 1910). I augusti 1917 upplöste den ryska provisoriska regeringen lantdagen. I den självständiga republiken Finlands historia har denna utväg tillgripits åtta gånger, nämligen i december 1918, januari 1924, april 1929, juli 1930, december 1953, november 1961, oktober 1971 och juni 1975. (P. Kastari, Eduskunnan hajoitus Suomen oikeuden mukaan, 1940)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politisk historia, presidenter, riksdagen, parlamentsupplösning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 13.06.2017