Repola

Repola och Porajärvi, två förutvarande volost (kommuner) i Östkarelen, belägna invid den finska gränsen och med övervägande karelsk befolkning. Genom invånarnas beslut anslöts R. från augusti 1918 och Porajärvi från juni 1919 till Finland, som dock i Dorpatfreden 1920 återlämnade området till Sovjetunionen 14/2 1921, vilket i aktivistkretsarna betraktades som ett oförlåtligt svek (Sivén, Bobi). Området hölls besatt av reguljära finländska trupper.

Lindajärvi och en del av Mäntyselkä kommun s. och s.o. om Porajärvi, vilka även anslutit sig till Finland, besattes däremot av ett värvat frivilligt förband ("Isotalos kompani"). Kring årsskiftet 1921-22 berördes R. och Porajärvi av strider mellan bolsjeviker och karelska partigängare som erhöll understöd av finländska frivilliga (karelska expeditionen). - Under förhandlingarna mellan Finland och Sovjetunionen hösten 1939 erbjöds Finland R. och Porajärvi som ersättning för de föreslagna avträdelserna på Karelska näset, av utöarna i Finska viken och av Hangö.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, ytformer, näringsstruktur, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import