Renvall, Pentti

Renvall, Pentti Uno Nathanael (f. 29/3 1907 Åbo, d. 29/10 1974 Grankulla), historiker och universitetsman, fil.dr 1940, brorson till Heikki R. Han arbetade 1931-45 vid Riksarkivet, varvid han under andra världskriget ledde krigsbytesarkivet för det ockuperade Östkarelen, förestod landsarkivet i Åbo 1945-50 och var 1951-73 professor i finsk och skandinavisk historia vid Helsingfors universitet samt universitetets kansler under de oroliga åren 1968-73.

R:s historiesyn var sedan 1930-t. psykologiserande och, som en följd av detta, individcentrerad; han granskade den elit som han ansåg ledde utvecklingen framåt. Han var en framstående kännare av Finlands historia under 1500-t. och utgav flera arbeten om denna epok, bl.a. avhandlingen Klaus Fleming und der finnische Adel (1939) och Kuninkaanmiehiä ja kapinoitsijoita Vaasakauden Suomessa (1949), där klubbekriget ges en huvudsakligen psykologisk förklaring. R. skrev vidare undersökningen Suomen kansanedustuslaitoksen historia 1 (1962, sv. övers. Finsk representation i Sveriges riksdag, 1967), som belyser Finlands ställning som en del av det svenska riket, och ett arbete om historisk metod, Nykyajan historiantutkimus (1965, sv. övers. Den moderna historieforskningens principer, s.å.).

Helsingfors universitet omvandlade 1991 institutionen för historisk dokumentation till Renvall- institutet för kulturstudier till R:s minne. (T-M. Mokko, Pentti Renvallin historiankäsitys historismin luomaa paradigmaa murtamassa, 1984)

RenvallPentti

Renvall, Pentti. Lärde sig polska för att kunna gå till originalkällorna då han skrev sin doktorsavhandling om Sigismund och hertig Karl. Foto: Lehtikuva Oy, P. Jenytin.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011