Ramsay, Henrik

Ramsay, Carl Henrik Wolter (f. 31/3 1886 Hfrs, d. 25/7 1951 Visby), skeppsredare och politiker, fil.dr 1909, son till August R. Han doktorerade i kemi och arbetade vid olika sockerbruk fram till 1918, då han övergick till Finska ångfartygs aktiebolaget, där han var vd 1920-46. Under hans ledning övervann FÅA krisen efter första världskriget och expanderade som traditionellt linjerederi. R. innehade många centrala förtroendebefattningar inom näringslivet. Han var 1941-43 folkförsörjningsminister och sände hungervintern 1941-42 FÅA:s flotta för att hämta katastrofhjälp över den frusna Östersjön.

R. var 1943-44 utrikesminister i regeringen Linkomies, där han åtnjöt statsministerns odelade förtroende. Han företog i mars 1943 en resa till Berlin för att - med anledning av ett amerikanskt fredsmäklaranbud - för utrikesministerkollegan von Ribbentrop framlägga Finlands behov av att ingå en separatfred, men nödgades återvända svårt förödmjukad. I fortsättningen höll R. vis av skadan distans till Tyskland och agerade självständigt bakom dess rygg, bl.a. genom att i mars 1944 sända Paasikivi till Moskva för sonderingar, som på grund av ryssarnas hårda villkor dock blev resultatlösa. Efter det s.k. Ribbentropavtalet i juni 1944 deklarerade Svenska folkpartiet, att R. inte längre var dess representant i regeringen.

Under krigsansvarighetsprocessen 1945-46 anklagades R. bl.a. för att ha medverkat till att vapenstilleståndsförhandlingarna med Sovjetunionen bröt samman våren 1944 och dömdes till 2 1/2 års fängelse; straffet förkortades genom benådning i december 1947.

"Sir Henrik" var en av Finlands och t.o.m. Nordens mest framträdande seglargestalter. Inom Nyländska jaktklubben blev han vicekommodor 1920 och var kommodor 1929-46 samt 1948-51. R. var den självskrivne ordföranden i Finlands seglarförbund 1919-45 och var även ordförande för Skandinaviska seglarförbundet de år Finland anförtrotts presidiet. Han var en skicklig kappseglare och tog med den av Gösta Kyntzell ritade sexmetersyachten "Inga-Lill XXVI" två delsegrar i seglingarna om Guldpokalen i Long Island 1937. R. ägde under sin levnad inte färre än 13 båtar, kulminerande i Lindblom-ritade racerlustjakten "Regina", lyriskt beskriven i Björn Landströms bok Regina och Gullkronan. Själv utgav R. bl.a. memoararbetet Sommar och segel (1946, faksimil 1995, 2:a uppl. 2005), med skildringar av barndomens Trångsund, regattorna i Sandhamn och seglingar längs skärgårdslederna. Hans erfarenhet av den finländska vintersjöfartens utveckling avspeglas i böckerna I kamp med Östersjöns isar (1947) och Nordenskiöld, sjöfararen (1950). (H.R. Minnesskrift, red. H. Andersson m.fl., 1958; T. Smedslund, NJK 1861-1961, 1961; E. Maasalo, Sir Henrik saa tehtävän, 2004)


RamsayHenrik

Ramsay, Henrik. Innehade utrikesministerposten under en utomordentligt svår tid och hörde till de "fosterlandets martyrer" som efter krigsansvarighetsprocessen fick tillbringa en tid i fängelse. Här i seglarskrud. Foto: Museiverket.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 30.06.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 30.06.2011 av Import