Rainio, Kullervo

Rainio, Kullervo (f. 10/8 1924 Jyväskylä), socialpsykolog, fil.dr 1955. R. var 1950-58 psykolog vid industrins arbetsledarinstitut och 1962-64 professor i psykologi vid Yhteiskunnallinen korkeakoulu i Tfrs samt 1964-86 professor i socialpsykologi vid Helsingfors universitet. Han var riksdagsman 1972-78; tillhörde samlingspartiets riksdagsgrupp fram till 1977, men övergick sedan till Konstitutionella folkpartiet. Vid sidan av sin vetenskapliga produktion, som behandlar bl.a. smågruppers psykologi och användningen av matematiska modeller baserade på sannolikhetskalkyl vid analys av mänskliga beteendemönster, har R. publicerat fyra diktsamlingar (valda dikter 2000) och två volymer memoarer. Debattskriften Informaatiosota ja vapaa ihminen (1971) var riktad mot den s.k. nyvänsterns utbredning i medierna.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import