Råbergh, Herman

Råbergh, Herman (f. 4/9 1838 Åbo, d. 3/3 1920 Borgå), kyrkoman, teol.dr 1872. R. var professor i kyrkohistoria vid Helsingfors universitet från 1872 till 1892, då han utsågs till biskop i Borgå stift. Som professor i kyrkohistoria bidrog han, genom att ställa krav på källkritik, till att höja den kyrkohistoriska forskningens nivå till vetenskaplig standard. I den kring sekelskiftet 1900 aktuella religionsfrihetsfrågan ansåg han att nattvardstvånget m.m. borde bibehållas för kyrkans medlemmar, medan det kunde avskaffas för personer som utträtt ur kyrkan.

R. var mycket aktiv inom olika teologiska och kristliga sammanslutningar, som t.ex. diakonissanstalten, stadsmissionen och Finska missionssällskapet. R:s vetenskapliga huvudarbete var Teologins studium vid Åbo universitet (2 bd, 1893-1902). Han utgav vidare bl.a. memoarverket Muistoja ja kokemuksia (2 bd, 1905-07), vars första del utkom på svenska 1907 under titeln Minnen och erfarenheter. (M. von Bonsdorff, En förgrundsgestalt i Finlands kyrka, 2 bd, 1957-62; E. Murtorinne, H.R. ja teologian elpyminen 1890-luvulla, 1981)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import