Pro patria et lege

Pro patria et lege (Isänmaan ja lain puolesta), organisation som motarbetade Lapporörelsen, bildades 1931 av politiker inom agrarförbundet, Svenska folkpartiet och framstegspartiet. Den arbetade mer eller mindre i det fördolda och tog till sin uppgift att stödja landets lagliga samhällsordning och att hålla statsmakten informerad om företeelser som hotade samhällsfreden. Man byggde upp en toppstyrd organisation som byggde på skyddskårsdistrikten; inom dessa tillsattes ledare och på kommunal nivå i vissa fall ombudsmän.

Organisationen spelade en aktiv roll vid undertryckandet av Mäntsäläupproret vårvintern 1932. Genom sina företrädare på lokal nivå utfärdade den strikta förbud för skyddskåristerna att ansluta sig till de upproriska, något som även hade önskad effekt: av de hundratusen man som skyddskårerna i teorin hade kunnat mobilisera satte sig endast en bråkdel i rörelse.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import