Pirkanmaan osuuskauppa

Pirkanmaan osuuskauppa, kooperativt handelslag, Tfrs, gr. 1983 genom sammanslagning av flera mindre handelslag. Bedriver dagligvaruhandel och restaurangrörelse på 65 punkter i Tammerforsregionen, där P. är det största företaget inom minuthandeln. Omsättningen var 2004 370 milj. €, antalet anställda 1 200 samt antalet medlemmar 86 000. (Gunhard Kock)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import