Pingoud, Ernest

Pingoud, Ernest (f. 14/10 1888 Pburg, d. 1/6 1942 Hfrs), kompositör. Pingoud studerade 1906-12 teologi och germansk filologi vid olika högskolor i Tyskland och musik för Siloti i Petersburg samt Hugo Riemann och Max Reger i Leipzig. Från 1918 verkade han i Finland, där han var anställd bl.a. vid Fazers konsertbyrå 1924-31 och 1935-37 samt verkade från 1924 som intendent för Helsingfors stadsorkester. Som kompositör var Pingoud närmast influerad av Skrjabin, Mahler och Prokovjev samt 1920-talets modernistiska strömningar i Europa, men mötte som föregångsman föga förståelse av sin samtid. Hans verk, bl.a. tre symfonier, tre pianokonserter, en rad symfoniska dikter, baletter m.m., hör till det yppersta som skapats i musikväg i Finland. Särskilt hans senare produktion grundar sig på djup och varm mänsklighet och på en stark religiositet, som vädjar till kosmiska känslor. Pingoud komponerade även underhållningsmusik under pseudonymen Jonny Loke. (K. Maasalo, Pingoud, Suomen musiikin vuosikirja 1965-66; E. Salmenhaara, Pingoud, The Cosmopolitan in Finnish Music, FMQ 1989:3)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011