Pieksänmaa

Pieksänmaa, tidigare kommun i Södra Savolax som tidigare omslöt Pieksämäki stad, Östra Finlands region, och sammanslogs 2007 med staden. Vid kommunsammanslagningen var Pieksänmaas areal 1 539 Km2 medan Pieksämäkis areal uppgick till 36 km2.

P. är en sjörik, småkuperad skogsbygd med bebyggelse främst utmed sjöstränderna. I n.o. omfattar kommunen ett parti av vattendelaren mellan Kymmene älvs och Vuoksens insjösystem. Där genomdras kommunen från n.v. till s.o. av ett dalstråk som utgör en fortsättning på sjön Suonteenselkäs (delvis i Suonenjoki) fördjupning i n. Denna förkastningsspricka uppfylls till stor del av sjöar, bl.a. den 12 km långa och några km breda Syvänsi, omgivna av bördiga lerjordar och åsar. I de s.ö. delarna av kommunen finns betydande mineral- och malmfyndigheter. Kalksten har utvunnits där sedan 1903, bl.a. av Pargas kalk, som verkade på orten 1920-83. Idag bryter SMA Saxo Mineral Oy (gr. 1999, 35 anst. 2005, en del av SMA Svenska Mineral AB- koncernen) dolomit i Ankele dagbrott, som upptogs 1976. Stenen transporteras till bolagets kalkbruk i Loukolampi, ca 20 km från dagbrottet. Outokumpu Oy utvann 1966-84 kopparmalm i en fyndighet som upptäcktes 1966. Bland övriga företag i P. märks Moilas Oy (gr. 1955, 130 anst. 2005), ett av Finlands största privata bagerier, Franke Finland Oy (gr. 1994, 125 anst. 2005), som tillverkar kök och badrum samt Naaraharju Oy (gr. 1970, 80 anst. 2003), som framställer stålkonstruktioner för fabriker och kraftverk runtom i världen. I Hietamäki by i P. grundades 1941 ett fångläger för ryska krigsfångar, vilka som mest uppgick till ca 2 500. På denna plats finns idag Naarajärvi fängelse, gr. 1945, som har plats för ca 90 fångar och sysselsätter ca 50 anställda (2005). I kommunen finns Motopark, Östra Finlands motorsportcentrum, vars asfalterade bana är 3 516 m lång. Här hålls varje år ett flertal motorcykel- och biltävlingar.

Kommunen bildades vid ingången av 2004 av de f.d. kommunerna Jäppilä, Pieksämäki landskommun och Virtasalmi. De tre kommunerna hörde tidigare till Pieksämäki, med vilket P. sammanslogs vid ingången av 2007. P. gick därmed till historien som den kortvarigaste av Finlands kommuner. Jäppilä ingick i Jockas administrativa socken till 1574, då det överfördes till det nybildade Pieksämäki kyrksocken. Jäppilä blev sedan kapell under Pieksämäki och bildade 1894 en egen församling, medan kommunen upprättades 1880. Efter att ha hört till Pieksämäki bildade Virtasalmi 1894 en självständig församling och erhöll vissa arealtillskott från Jorois, Juva, och S:t Michels socknar. Virtasalmi kommun upprättades 1912. Pieksämäki landskommun avskildes vid ingången av 1930 från de tättbebyggda områdena kring Pieksämäki kyrka och station. Virtasalmi träkyrka, byggd 1873-76, brann 1976 och ersattes två år senare med en ny kyrka, uppförd av dolomitkalksten från Ankele. Jäppilä träkyrka uppfördes 1862-72 (F. Öhman). I övrigt finns i P. Vaalijala kyrka och Ristikivi utomhuskyrka, den enda utomhuskyrkan i landet. (P. Lappalainen, Pieksämäen seudun historia, 2 bd, 1961)

Pieksaenmaa

Pieksänmaa är den kortvarigaste av Finlands kommuner, den existerade endast några år under 2000-talets första decennium. Karta: Arttu Paarlahti.

PIEKSMLK.jpg

Pieksänmaa kommuns kommunvapen som numera efter sammanslagningen av Pieksänmaa och Pieksämäki används av Pieksämäki stad. Bildkälla: Finl. kommunförbund.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, bebyggelse, ytformer, näringsstruktur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import