Piae cantiones

Piae cantiones, lat. "fromma sånger", en samling kyrko- och skolsånger på latin, utgivna i Greifswald 1582 av den nyländska studenten Theodoricus Petri (Rutha), som hade besökt gymnasiet i Viborg. En stor del av de 74 sångerna synes vara av medeltida ursprung och har sjungits i skolor i det svenska riket, särskilt i dess ö. del, Finland. Många av sångerna har förebilder på den europeiska kontinenten. Huruvida någon av sångerna är av nordiskt ursprung är omdiskuterat. En textupplaga på finska utgavs 1616 av Hemming i Masku, urval ur denna utgavs fr.o.m. 1683. En reviderad upplaga med noter tillkom 1625 med Rostock-kantorn Daniel Friderici som musikalisk expert, denne införde även egna kompositioner. Åbokantorn Johan Lindell återutgav några av P.-sångerna 1761 (texter på latin) och 1776 (även noter); ett liknande urval utgavs 1900 av J.A. Inberg med noter och texter på latin, även översatta till finska och svenska. Också i Sverige utgavs urval av P. En reviderad upplaga av P. utgavs 1910 av engelsmannen G.R. Woodward. Sånger ur P. blev kända utanför skolans värld då Heikki Klemetti utgav ett urval arrangerat för kör 1911, med komplettering 1922. 1967 publicerades en faksimilupplaga av P. från 1582 samt en för praktiskt bruk avsedd upplaga med nutida notskrift, innehållande sånger ur upplagorna 1582 och 1625, försedda med latinsk, finsk och svensk (Ole Torvalds) text. (T. Norlind, Latinska skolsånger i Sverige och i Finland, 1909; T. Mäkinen, Die aus frühen böhmischen Quellen überlieferten Piae Cantiones-Melodien, 1964, Piae cantiones-sävelmien lähdetutkimuksia, 1968; R. Pajamo, Piae cantiones-sävelmät Suomen virsisävelmistössä, Kirkkomusiikkilehti 1975; F. Dahlström, P. - A remarkable monument, FMQ 1986:4)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import