Pettersson, Lars

Pettersson, Lars Karl Johan (f. 12/8 1918 Ruovesi, d. 4/4 1993 Hfrs), konsthistoriker, fil.dr 1951, professor i konsthistoria vid Helsingfors universitet 1951-81. Hans forskning gällde främst den kyrkliga träbyggnadskonsten i Finland och Östkarelen. I sin doktorsavhandling Die kirchliche Holzbaukunst auf Der Halbinsel Zaonez'e in Russisch-Karelien (1950) påvisade han att den karelska byggnadskonsten bygger på antika traditioner och att Karelen är ett reliktområde där de östromerska och västromerska traditionerna möts. Från kyrkoarkitekturens och kyrkokonstens område skrev P. bl.a. Hailuodon palanut kirkko ja sen maalaukset (1971), Templum Saloense (1987) och Suomalainen puukirkko (1989). Han gav även viktiga bidrag till kännedomen om Sveaborgs arkitektur i verket Suomenlinna arkkitehtuurin muistomerkkinä (1968). P. var 1954-87 redaktör för Finska fornminnesföreningens tidskrift och sällskapets ordförande 1968-73. Teol.dr h.c. 1988.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
konsthistoriker, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import