Petraeus, Eskil

Petraeus, Eskil (f. 1593 Grums, Värmland, d. 26/9 1657 Åbo), universitetslärare och biskop. Petraeus kom efter studier i Jena och Wittenberg till Åbo där han 1630 blev lektor i teologi vid gymnasiet och 1634 domprost. 1638 utsågs han till ordförande i den kommitté som hade i uppdrag att granska den finska bibelöversättningen. Petraeus blev 1640 Åbo akademis förste teologie professor samt akademins förste rektor. Han anses ha stor andel i att Bibeln kunde utges på finska 1642, och han utarbetade den första och länge enda grammatiken över finska språket, Linguae Finnicae brevis institutio (1649). Petraeus utnämndes 1652 till biskop i Åbo efter Isak Rothovius. (V. Perälä, E.P. Turun yliopiston professori ja hiippakunnan piispa 1593-1657, 1928)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011