pest

pest, en sjukdom som förorsakas av bakterien Yersinia pestis och som hos människan förekommer i tre varianter: böldpest, septicemisk pest (blodpest) och lungpest. Böldpest har förekommit som tre pandemier, den s.k. justinianska pandemin på 500-t. e.Kr., digerdöden och den tredje pandemin från och med 1890-t. Böldpest utnyttjar en eller flera lopparter som vektorer och den drabbar många olika däggdjur. Digerdöden har förknippats med den svarta råttan och den orientaliska råttloppan, Xenopsylla cheopis.

Digerdöden fick långt gående konsekvenser, uppskattningsvis en tredjedel av Europas befolkning dog 1347-51. Därefter hemsöktes Europa ända fram till början av 1700-t. av återkommande epidemier. Finland besparades de första epidemierna, men åtminstone 1495 grasserade sjukdomen i Nådendal. Strax före stora ofreden, 1710-11, härjade en svår pestepidemi i Finland. I augusti 1710 omnämndes p. i Tallinn, 9/9 anlände sjukdomen till Hfrs och 1 185 personer dog. Därifrån spred sig farsoten vidare. I Åbo dog omkring 2 000 personer. Speciellt hårt drabbades Nyland, Tavastland och den österbottniska kusten. (H.S. Vuorinen, Tautinen historia, 2002; M. Kallioinen, Rutto & rukous. Tartuntataudit esiteollisen ajan Suomessa, 2005; L. Huldén, Den sexbente fienden, 2006) (Lena Huldén)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.03.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.03.2010 av Import