personbeteckning

personbeteckning är en nummerserie, som består av personens födelsedatum, ett individuellt nummer och en kontrollbeteckning. Det individuella numret, som är udda för män och jämnt för kvinnor, gör att personer som är födda samma dag har olika p. Kontrollbeteckningen är en siffra eller bokstav. P., som togs i bruk 1964 då allmän sjukförsäkring infördes, tilldelas då ett barns födelse eller en utlännings inflyttning till Finland registrerats i befolkningsdatasystemet. Utländska medborgare som är kortvarigt bosatta i Finland kan få p., om de behöver en sådan t.ex för sitt arbete. För dem registreras inte hemkommun i Finland och de har därför inte nödvändigtvis samma rättigheter som i Finland varaktigt bosatta personer. P., som framgår t.ex. av FPA-kortet (sjukförsäkring), används för identifiering på bl.a. apotek och sjukhus samt i olika myndigheters register.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009