performance

performance, bildkonstform där konstnärerna själva framför verket inför publik. P. har rötter i den tidiga modernismen, men blomstrade upp på 1970-t. särskilt i USA och spred sig snabbt också till Europa. Performancekonstnärerna har framför allt haft till syfte att fästa uppmärksamhet vid bestämda livssituationer och tabubelagda föreställningar. Gränsen mellan p. och andra former av aktionskonst såsom happening eller body art är svår att dra. I Finland har bl.a. konstnärsgruppen Record Singers aktivt representerat performancekonsten. (Erik Kruskopf)Performans_3635610.jpg

performance. En performancekonstnär som gjort sig känd också utomlands är Roi Vaara, som slog igenom som "Den vite mannen", vilken plötsligt dök upp i mycket olikartade sammanhang, t.ex. som fotgängare i gatuvimlet. Foto: Lehtikuva Oy, P. Nissinen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import