Paulig Ab Oy

Paulig Ab Oy, moderbolag för en livsmedelskoncern, gr. 1876 av konsul Gustav Paulig (1850-1907), som härstammade från Lübeck. Företaget bedrev ursprungligen import av kaffe, te, socker m.m. och inledde 1904 som första företag i Finland industriell rostning av kaffe, från 1911 i eget hus på Skatudden. Det äger numera landets största kafferosteri, sedan 1968 i Nordsjö i Hfrs. Paulig hade från 1942 till 1987 landets första fabrik för tillverkning av djupfrysta livsmedel - under andra världskriget låg nämligen kaffeimporten helt nere. Då bolaget 1971 avstod från sin partihandel investerades kapitalet för en tid i rederirörelse.

Sedan 1989 marknadsför Paulig Santa Marias kryddor i Finland och äger numera Lihel Oy, som i Esbo tillverkar kryddor för industrin. 2005 köptes en norsk kryddfabrik. Paulig har även en dansk kryddfabrik och en andel i ett norskt kafferosteri samt en viss export till Östeuropa. Koncernomsättningen 2004 var 204 milj. € (varav kaffets andel ca 70 %) och antalet anställda 530.

Företaget är ett familjebolag. Grundarens son, kommerserådet Eduard Paulig (1889-1953) utvecklade rosteritekniken och skapade direkta kontakter med de kaffeproducerande länderna. Hans son, Henrik Paulig (1915-82), vd 1947-73, utvidgade rörelsen kraftigt. (V. Hoving, Handelshuset Gustav Paulig 1876-1951, 1952; E. Lodenius, Hundra år med Pauligs 1876-1976, 1976; M. Hämäläinen, 125 år njutbara stunder, 2001)

PauligAbOy

Paulig Ab Oy. En ung flicka i Sääksmäkidräkt prydde kaffepaketen fr.o.m. 1926. Paulaflickan, en PR-befattning vars innehavare skall promovera försäljningen, kom till 1950. Den nuvarande (2006) Paulaflickan är den femtonde i ordningen. Foto: Paulig Oy Ab.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011