pass

pass är ett dokument med vilket dess ägare kan bestyrka sin identitet och nationalitet. P. innehåller bl.a. innehavarens fotografi, underskrift, namn, födelsedatum, nationalitet samt andra personuppgifter. P. behövs för att resa in i och ut ur länder; mellan de nordiska länderna och inom Schengenområdet behövs p. inte.

Polisen utfärdar både p. för ett år och p. med längre giltighetstid. Därtill kan sjömans- och sällskapspass utfärdas. P. skall ansökas skriftligen hos den lokala polisen. En ansökan om p. kan lämnas in på vilken av polisens kundtjänster som helst. Det är dock polisen på den sökandes hemort som utfärdar p. Utomlands kan en finsk medborgare lämna in ansökan om p. till en finsk beskickning eller konsulat. En finsk medborgare som inte fyllt 15 år kan på begäran antecknas i vårdnadshavarens p. 2006 införde Finland s.k. biometriska p. Ett mikrochip i p. lagrar innehavarens biometriska signatur som omfattar personuppgifter, passuppgifter och ansiktsbild. (Thomas Forss)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import