Parland, Henry

Parland, Henry Georg William (f. 29/7 1908 Viborg, d. 10/11 1930 Kaunas, Litauen), författare. P. tog studenten i Grankulla 1927 och inledde därefter juridikstudier vid Helsingfors universitet men ägnade sig mest åt oregelbundet leverne och kom på ekonomiskt obestånd. Våren 1929 öppnade sig en reträttväg sedan en släkting skaffat honom plats som sekreterare vid svenska konsulatet i Kaunas.

Trots sin tidiga bortgång i scharlakansfeber hann P. göra en betydande litterär insats. Han publicerade 1928 en uppmärksammad prosaartikel, Sakernas uppror. Den egentliga debuten skedde emellertid 1929 med diktsamlingen Idealrealisation, som präglas av omvärderingslust och nihilism.

P:s förtrogenhet med de ryska formalisterna hade stor betydelse för den språkliga frigörelsen i hans lyrik, som kom att påverka den finländska modernismens utveckling. Postumt utkom Återsken (1932, dikter och prosa). Brodern Oscar P. utgav 1964 P:s samlade dikter under titeln Hamlet sade det vackrare och två band samlad prosa, Den stora Dagenefter (1966) och Säginteannat (1970). Hans ofullbordade roman Sönder, som ingick i Återsken och Den stora Dagenefter, utkom som separata volymer 1987 och 2005; den senare följer tämligen troget det ursprungliga manuskriptet. (G. Barck, H.P., Hist. o. litt.hist. studier 27-28, 1952; P. Stam, Krapula: H. P. och romanprojektet Sönder, 1998; Jag är ju utlänning vart jag än kommer: en bok om H. P., red. A. Rahikainen, 2009)
ParlandHenry

Parland, Henry. Publicerade under livstiden vid sidan av tidningsartiklar endast ett arbete, men är trots detta fortfarande ihågkommen. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 23.09.2011 av Import