Panula, Pertti

Panula, Pertti (f. 1/3 1952 Hfrs), neuroanatom, med.o. kir. dr 1980. P. var 1992-2003 professor i allmän biologi vid Åbo Akademi och blev 2000 professor i biomedicin (svenskspr.) vid Helsingfors universitet. Han är känd särskilt för sin forskning kring histaminerga neuronsystem, där undersökningar av människo- och däggdjurshjärnan (med relevans bl.a. för Parkinsons sjukdom) berikas av omfattande jämförande studier av histaminsystemet hos en mångfald av djurgrupper. Med användningen av transgena djurmodeller och molekylärbiologiska tekniker har P:s forskning utvecklats i en mer funktionell riktning. Förutom en metodologisk handbok (Neurohistochemistry: modern methods and applications, 1986) har han tillsammmans med andra utgett böcker om fågelskydd (t.ex. Kololinnut ja lintujen suojelu, 1984). (Kristian Donner)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import