Palmgren, Axel

Palmgren, Axel (f. 3/3 1867 Hfrs, d. där 19/2 1939), industriman och politiker, viceh. 1892, bror till Alvar P. Han var 1897-1903 tjänsteman i Lantbruksstyrelsen, men avskedades av Bobrikov, anställdes sistnämnda år vid Karhula Ab och var dess vd 1907-15. P. var 1916-17 vd i Finska sågverksägareföreningen och ombudsman i Finska sågindustrins arbetsgivareförbund samt 1918-36 vd i det nybildade Arbetsgivarnas i Finland centralförbund. Han företrädde en måttfull linje i de ofta uppträdande konflikterna på arbetsmarknaden och motsatte sig Lapporörelsens excesser. P. organiserade strekbrytarorganisationen Exportfred men var inte entusiastisk över dess verksamhet. Han var lantdagsman/riksdagsman 1917-21 och 1924-36 (SFP) samt handels- och industriminister 1924-25 och 1931-32. Erhöll 1936 som den förste hederstiteln minister.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
företagsledare, personer (individer), företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.02.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 15.02.2011 av Import