Paatela, Toivo

Paatela, Jalo Toivo (f. 13/10 1890 Helsinge, d. 14/8 1962 Hfrs), arkitekt, bror till Jussi Paatela. Han hade 1919-29 gemensam byrå tillsammans med brodern, tjänstgjorde 1926-28 som byggnadsinspektör i Haga köping och idkade från 1929 egen privatpraktik. Liksom brodern representerade Paatela en stark funktionalism och projekterade ett flertal affärs- och kyrkobyggnader, bl.a. Andelsbankernas centralbank Ab:s affärshus (1932), Kesko Oy:s huvudkontor med centrallager (1940), finska handelshögskolans studenkårsbyggnad KY (1940), alla i Helsingfors, samt Jyväskylä kyrka (1954) och Lahtis ortodoxa kyrka (1955). (Patrick Eriksson)

PaatelaToivo

Paatela, Toivo. OKO Andelsbankernas centralbank Abp:s affärshus vid Arkadiagatan i Hfrs representerar en tidstypisk 1930-tals funktionalism i rödtegel, med spår av nyklassicism. Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import