Paatela, Jaakko

Paatela, Jaakko Sakari (f. 3/10 1922 Hfrs, d. 1/3 1989 Esbo), arkitekt, utexaminerades 1947 och tjänstgjorde 1948-49 som Otto-Iivari Meurmans assistent i stadsplanslära. Paatela övertog 1952 tillsammans med brodern Veli faderns arkitektbyrå ( Jussi Paatela); tillsammans ritade de ett flertal framträdande sjukhusanläggningar i Hfrs, bl.a. HUCS administrationsbyggnader (1962, 1967), tillbyggnader samt reparationer av Kirurgiska sjukhuset (1986), Kvinnokliniken (1986) och Tölö sjukhus (1960, 1967) samt Kotka centralsjukhus (1967), och ett flertal sjukhusreparationer och tillbyggnader även i Åbo. Han innehade från 1952 en gemensam byrå också med hustrun Eva Paatela (f. 1922, dotter till Otto-Iivari Meurman). Till Paatelas främsta egna verk räknas Kuopio centralsjukhus, Hyvinge och Lahtis kretssjukhus, tillbyggnaden av Stengårds sjukhus i Helsingfors, Torneå, Hyvinge och Lahtis hälsocentraler samt Statens seruminstitut, Tilkka (1958). Tillsammans med hustrun planerade han även Penningautomatföreningens hus i Alberga (1978). (Patrick Eriksson)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import