Paasivuori Matti

Paasivuori (t. 1906 Hälleberg), Matti (f. 6/5 1866 Ilmola, d. 16/6 1937 Hfrs), politiker. P. måste börja arbeta redan som nioåring, blev 1887 timmerman i Hfrs och kom i början av 1890-t. med i arbetarrörelsen, inom vilken han nådde en framskjuten ställning särskilt som stiftare av och mångårig ordförande i Finlands landsorganisation. Han innehade ordförandeposten i den fackliga centralorganisationen 1919-20 men utmanövrerades av kommunisterna, som dock av taktiska skäl lät honom återkomma 1926-29, strax före organisationens upplösning.

P. var 1907-36 lantdagsman/riksdagsman (med avbrott för 1914-17) och 1909-17 samt 1926-30 ordförande i socialdemokratiska partiet. P. blev 1917 biträdande chef för handels- och industriexpeditionen i Tokois senat, men tog avstånd från en med våldsamma medel genomförd samhällsomvälvning och var den enda socialdemokraten i 1918 års stympade lantdag. Han var 1926-27 medlem av Tanners minoritetsregering, först som minister utan portfölj, sedan som socialminister. (Tiennäyttäjät 2, 1967)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009