Olaus Magni

Olaus Magni (d. 21/9 1460 Åbo), biskop i Åbo. Av de 150 till namnet kända finländare som studerade vid medeltida universitet ute i Europa är han förmodligen den som nådde längst på den akademiska banan. O. studerade 1425-37 vid Paris universitet, blev magister i filosofi och baccalaureus i teologi samt verkade som lärare vid universitetet, vars rektor han var 1432 och 1435. Han reste 1433 till Finland och omtalas detta år som kyrkoherde i Kyrkslätt. Efter återkomsten till hemlandet 1438 blev han domprost och 1450 biskop i Åbo. Han var känd för sin lärdom och för sina goda relationer till dominikanerna, men tycks inte ha kommit lika väl överens med birgittinernunnorna i Nådendal. Utverkade bl.a. påvens stadfästelse av den dominikanliturgi som tillämpades i stiftet. (A-P. Palola, Maunu Tavast ja Olavi Maunuunpoika: Turun piispat 1412-1460, 1997)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011