Oittinen, Reino

Oittinen, Reino Henrik (f. 26/7 1912 Hfrs, d. där 1/3 1978), ämbetsman och politiker, fil.kand. 1934. Oittinen verkade 1938-45 vid Arbetarnas bildningsförbund, var 1945-50 rektor för Arbetarakademin och 1950-72 generaldirektör för Skolstyrelsen. Han var 1948-50 undervisningsminister i Fagerholms socialdemokratiska minoritetsregering och innehade denna post också 1951-53, 1957-58, 1963-64 och 1966-68. Oittinen, som under den socialdemokratiska splittringens tid på 1950-o. 60-t. var en av den s.k. tredje linjens huvudfigurer, arbetade målmedvetet för grundskolans införande och ledde framgångsrikt flera kommittéer som beredde denna fråga.

I fråga om språkundervisningen i grundskolan förespråkade han undervisning i endast ett främmande språk, d.v.s. engelska med förbigående av svenskan, men led nederlag. Oittinen var även centralt med om att skriva socialdemokratiska parti- och kulturpolitiska program samt spelade en viktig roll vid utvecklandet av landets internationella kulturpolitiska relationer. Han forskade i den finländska arbetarrörelsens historia; bland hans arbeten märks Työväenkysymys ja työväenliike Suomessa (1948). Han blev 1964 pedagogie hedersdoktor och erhöll 1971 ministers titel. (V. Ripatti, R.H. O.: työväen sivistäjästä koulun uudistajaksi, 1992)OittinenR.jpg

Oittninen, Reino. Var generaldirektör för Skolstyrelsen 1950-1972. Han arbetade målmedvetet för införandet av grundskolan. Foto: Åbo Akademis bildsmling.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import