Östsvensk samling

Östsvensk samling bildades i Hfrs 1919 som en lokalförening till Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet med säte i Göteborg. Föreningens grundare och mångårige ordförande var botanisten Harald Lindberg, som 1929 efterträddes på ordförandeposten av sociologen Gunnar Landtman; denne avgick 1935. Föreningen antog 1930 namnet Svensk samling i Helsingfors. Den hade till uppgift bl.a. att stärka samkänslan mellan svenskarna i Finland och Sveriges folk samt att värna den svenska kulturen i Finland. För dessa ändamål anordnades bl.a. resor i Finland för rikssvenska föredragshållare och i Sverige för finlandssvenska; detta hade stor betydelse särskilt under krigsåren. Idag understödjer föreningen småskalig svensk verksamhet i huvudstadsregionen.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import