Östring, Fredrik

Östring, Fredrik (f. 14/1 1801 Närpes, d. 6/9 1855 Malax), präst och väckelseledare. Ö. slutade sina dagar som sockenadjunkt i Malax (från 1845); han var upphovsmannen till en omfattande pietistisk väckelse i Svenska Österbotten, där han från 1838 verkade i ett flertal församlingar och utsattes för de kyrkliga och världsliga myndigheternas förföljelse (mot honom fördes två religionsmål, av vilka det ena ledde till ett halvt års suspendering). En minnessten restes 1939 på den plats i Malax skärgård där han led skeppsbrott och drunknade. - Ö:s bror, den ovanligt rikt begåvade studenten Johan Jakob Ö. (1815-36), förvisades 1834 från universitetet tillsammans med bl.a. Lars Stenbäck, i vars diktning sorgen över vännens död i tuberkulos tydligt framträder.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 18.08.2014 av Johan Lindberg
Uppdaterat 18.08.2014 av Import