Östra Finlands nation

Östra Finlands nation, svenskspråkig studentnation vid Helsingfors universitet, grundad 1924 av medlemmar från den dittills tvåspråkiga Viborgs nation. Föregångare till nationen var de svenskspråkiga "wiburgensernas" sammanslutning Ostsvenska stammen, gr. 1896 (till 1913 Ostfinska stammen). Nationen antog sina emblem från den viborgska traditionen, ett W och tre kronor från stadens vapen och färgerna guld-rött-blått. Viktigaste rekryteringsområde var före 1944 de svenska skolorna i Viborg, numera regionen ö. om Hfrs: skolorna i Kotka, Lovisa, Borgå och Sibbo. Också under efterkrigstiden har nationen strävat efter att upprätthålla en egen profil, återgående på liberalitet och urbanitet med rötter i det mångkulturella Viborg. Nationen har (2007) omkring 70 medlemmar. Nationslokalen i Nya studenthuset delas med Åbo nation.

En studentförening med samma namn och rekryteringsområde verkar sedan 1970-t. inom Åbo Akademis studentkår. (Wiburgenser, jubileumsskrift, 1976)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import