Östersjödivisionen

Östersjödivisionen , tyskt truppförband som deltog i kriget 1918 på den vita sidan. Befälhavare var generalmajor Rüdiger von der Goltz. Denne fick i mars 1918 befälet över 12:e lantvärnsfördelningen, som genom tilldelning av specialtrupper ombildades till Ö. (styrka inemot 9 500 man). Den avseglade från Danzig och landsteg i Hangö 3/4. Därifrån kunde divisionen utan nämnvärt motstånd av de röda rycka mot Hfrs - enda undantaget var striden om Karis 6/4. Huvudstaden nåddes 12/4 och erövrades 13/4 efter smärre strider. Detachementet Brandenstein (styrka ca 3 000 man), som överskeppats från Reval till Valkom och stött fram mot Lahtis, underställdes Ö. 17/4. Tyskarna rensade sedan s. Finland från röda trupper och besegrade dem i ett stort slag som utkämpades kring Lahtis 20/4-2/5. von der Goltz stannade jämte huvuddelen av divisionen kvar i landet till december 1918 och deltog aktivt i organiserandet av den finländska krigsmakten. (Finlands frihetskrig VII, 1922)

Oestersjoedivisionen

Östersjödivisionen landstiger i Hangö 3/4 1918 för att inleda sin marsch mot huvudstaden. Lossningen av trupper, hästar, fordon och artilleri tog dagar i anspråk. Framryckningen försvårades av att landsvägarna vid denna tidpunkt på året var upptöade och delvis bottenlösa. Foto: Schildts bildarkiv.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011