Österbottningen

Österbottningen, dagstidning (7-dagars, sedan 2004) utkom i Karleby. Tidningen tillkom 1898 som en efterträdare till den 1883 grundade Norra Posten ; detta är idag namnet på en gratistidning som tryckeribolaget utger sedan 2000. Österbottningen grundades som en konkurrent till allmogebladet Svenska Österbotten (gr. 1894), som nedlades 1898. Tidningen var till en början ultrasvensk och starkt högersinnad, men motarbetade Lapporörelsen på 1930-t. och företrädde under andra världskriget en fredsvänlig linje. Föreningen Konstsamfundet förvärvade aktiemajoriteten i Ab Österbottningen 1990; därtill ägde HSS-media sedan 1999 en aktiepost på 35 %. Upplagan var 2005 ca 4 800 exemplar. Tidningen sammanslogs 2008 med Jakobstads Tidning, varvid den nya tidningen Österbottens Tidning bildades.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
dagstidningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import