Ölander, Ragnar

Ölander, Ragnar Eyvand (f. 21/6 1899 Viborg, d. 28/10 1957 Hfrs), journalist. Ölander var 1922-29 anställd vid Finska notisbyrån och 1928-44 vid eftermiddagstidningen Svenska Pressen, där han tjänstgjorde som redaktionssekreterare från 1933 fram till tidningens indragning i juni 1944, sedan dess rapportering om de allierades invasion i Normandie väckt myndigheternas misshag; 1944-46 innehade han samma befattning vid Hufvudstadsbladet. Han var en central gestalt inom fredsoppositionen under fortsättningskriget och medlem av fredsoppositionens centralorgan 1943-44.

Efter kriget var Ölander från 1946 svensk programdirektör vid Finlands rundradio. På basis av hans självbiografiska anteckningar utgavs 1958 det postuma verket Krig och censur, en kritisk granskning av den krigstida censuren. Ölander publicerade vidare Finland och Ryssland (1945) och Amerika i blickpunkten (1946).

Ölander var från 1932 gift med fil.mag. (1927) Dolly Ölander (1902-98), som 1925-69 var anställd vid Universitetsbiblioteket i Hfrs och avancerade till äldre underbibliotekarie. Hon utarbetade bibliografier över den finlandssvenska litteraturen för åren 1916-38, utgivna 1953-83.


OelanderRagnar2_Schildts_bildarkiv.jpg

Ölander, Ragnar. Var under fortsättningskriget en central gestalt inom fredsoppositionen. Foto: Åbo Akademis Bildsamlingar.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.05.2011
Uppdaterat 11.05.2011