Öhmann, Emil

Öhmann, Emil (f. 25/1 1894 Hfrs, d. där 7/10 1984), språkforskare, fil.dr 1919. Ö. var professor i germansk filologi vid Åbo universitet 1925-44 och vid Helsingfors universitet 1944-63. Han var en betydande lånordsforskare och utredde hur flera språk hade inverkat på tyskans ordförråd, t.ex. franskan i doktorsavhandlingen Studien über die französischen Wörter im Deutschen (1918) och italienskan i Über den italienischen Einfluss auf die deutsche Sprache (2 bd, 1942-44). Ö. fick flera efterföljare, i Tyskland kända som "die Öhmannsche Schule", en hel tradition av forskning. Ö:s stora donation till Suomalainen kulttuurirahasto är fortsättningsvis ett viktigt stöd för utvecklingen av germanistiken i Finland.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import