Nylands brigad

Nylands brigad, fi. Uudenmaan prikaati, förlagd till Dragsvik, är landets enda svenskspråkiga truppförband (och det enda i världen för en språklig minoritet), uppsatt 1952; nuvarande namn sedan 1957. Nylands brigad räknar sina anor från Nylands regemente och firar sin årsdag 18/4 till minne av slaget vid Siikajoki 1808, där detta regemente ingick i de trupper som besegrade en rysk styrka under general Tutjkov.

Nylands brigad, som 1998 överfördes till marinen, har idag till uppgift att utbilda soldater för strid i kust- och skärgårdsförhållanden. Den består av två truppenheter, Vasa kustjägarbataljon (kustjägarutbildningen gavs urspr. i Obbnäs) och Ekenäs kustbataljon, som inledde sin verksamhet 2005 och är utrustad med bl.a. kustrobotar, som med hög precision kan användas mot sjö-, land- och luftmål. Brigadens lägerområde med skjutfält är beläget i Syndalen på Hangö udd.

Brigadtidningen Fanbäraren utkommer sedan 1930. Den understöds av Nylands brigads gille, gr. 1963, som är en förenande länk mellan dem som tjänstgör och har tjänstgjort inom förbandet. Gillet var den drivande kraften vid tillkomsten av Siikajokikorset, som utdelades första gången på brigadens årsdag 1969. Gillet hade 2009 ca 1 500 medlemmar i 10 lokalavdelningar. (H. Cederlöf, N. och Dragsvik garnison, 1996)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.03.2012 av Import