Nykysuomen sanakirja

Nykysuomen sanakirja, ordbok över finska språket, fick sin början med ett beslut i riksdagen 1927. N. är en deskriptiv ordbok som avser att presentera hela det centrala ordförrådet i det finska skriftspråket från 1880-t. fram till 1950-t. Ordboken, som upptar ca 200 000 uppslagsord, kom ursprungligen ut i sex band 1951-61, men gavs redan 1965 med oförändrat innehåll ut i en s.k. folkupplaga i tre band. Som supplement till N. har senare utkommit en ordbok över främmande ord i finskan (1973), en ordbok över nyord, slangord, förkortningar och utländska ortnamn (1980) och en etymologisk ordbok (1987). Huvudman för N. 1951-61 var Suomalaisen kirjallisuuden seura (Finska litteratursällskapet).

N. har fått en fortsättning i Suomen kielen perussanakirja, en ordbok över ordförrådet i den moderna finskan som kom ut i tre band 1990, 1992 och 1994. Den gavs 1997 ut i elektronisk version, CD-Perussanakirja. Ordboken innehåller ca 100 000 uppslagsord, även facktermer och vardagliga uttryck av ett slag som ofta förekommer i massmedierna. Av uppslagsorden är 20 000 sådana som saknas i N. Huvudman för denna ordbok är Forskningscentralen för de inhemska språken. (Ann-Marie Ivars)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import